STRAMIEN OOM

 

(Tholen 1600-1811)

 

Genealogische Werkgroep Tholen

 

 

I. CORNELIS ANTHONISSEN, van Scherpenisse, ondertr. aldaar 24.3.1610 met HUBREGTKEN DINGEMAN, van Scherpenisse.

Uit dit huwelijk:

1.      Dignus, ged. Scherpenisse 17.9.1611

2.      Willemijnken, ged. vlgs. aant. G.W.Z. ...3.1611, overl. n 1.9.1652, toen doopgetuige te Scherpenisse

3.      Anthony, volgt IIa.

4.      Digman, (Dignus), volgt IIb.

5.      Geertruydt, ged. Scherpenisse 20.1.1621

6.      Geertruide, ged. 7.10.1623

7.      Cornelis, volgt IIc.

 

IIa. ANTHONY CORNELISSE OOM (NOOM), ged. Scherpenisse 11.12.1616, tr. I JANNEKEN ADRIAENS, tr. II otr. Tholen 10.3.1660 met LYSBETH GABRIEL, geb. Schakerloo.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Cryntie, ged. Poortvliet, 6.11.1644, tr. Poortvliet 28.10.1676 Willem Janssen (de) Kuyper, wedr. van Poortvliet .

2.      Cornelia, ged. Poortvliet 22.8.1647

3.      Cornelia, ged. Poortvliet 9.10-1650

4.      Cornelis, volgt IIIa.

5.      Adriaen, ged. Tholen 23.11.1659

Uit het tweede huwelijk:

6.      Cornelia, ged. Tholen 23.1.1661

7.      Maria, ged. Tholen, 24.12.1662

 

IIb. DIGMAN (Dignus) CORNELISSE OOM, tr. JAQUEMIJNKE LEUNIS (HAGE).

Uit dit huwelijk:

1.      Huybrecht, volgt IIIb.

2.      Cornelia, geb. Westkerke, ged. Scherpenisse 18.7.1649, otr. Scherpenisse 27.11.1675 met Joannes Cornelisse van de Velde, geb. Stavenisse.

3.      Elisabeth, ged. Scherpenisse 29.1.1651

4.      Cornelis, volgt IIIc.

5.      Jacomijntie, geb. Westkerke, ged. Scherpenisse 14.2.1655, tr. Oud Vossemeer 25.7.1690 Pieter Huybrechtse Voshol (of Fasol), geb. Scherpenisse.

6.      Dingeman, volgt IIId.

 

IIc. CORNELIS CORNELISSE OOM, tr. LEUNTIE PIETERS.

Uit dit huwelijk:

1.      Cornelis, ged. Scherpenisse 1.9.1652

2.      Pieter, volgt IIIe.

3.      Huybrecht, volgt IIIf.

4.      Jacob, volgt IIIg.

5.      Dingeman, volgt IIIh.

6.      Cornelia Cornelisse Oom, geb. ca. 1670, tr. vr 1696 Lauris Leendertse Drogendijk, (begr. Poortvliet 4.6.1714). Hieruit kind te Scherpenisse.

 

IIIa. CORNELIS ANTHONISSE OOM, geb. Tholen ca. 1656, overl. vr of in 1693, tr. Poortvliet 3.5.1679 HEYLTJE STOFFELS RIJSTEBIL, geb. Poortvliet, hertr. aldaar 1693.

Uit dit huwelijk:

1.      Jannetje, geb. Poortvliet 1681/82, tr. I Poortvliet 9.4.1701 (als Jannetje Cornelis) met Jan Cornelisse Back, geb. Schakerloo, tr. II otr. Scherpenisse 18.11.1719 Robbert Jansz Lameer, tr. III Scherpenisse 20.4.1721 Hendrik Schrijver, geb. Oud Vossemeer, tr. IV Scherpenisse 7.11.1728 Matthijs Jacobs Swabel (Swavel), geb. Nieuw Vossemeer, tr. V St. Annaland 13.8.1734 Leendert Vroegop, geb. St. Annaland.

2.      Stoffel, volgt IVa.

3.      Anthony, volgt IVb.

4.      Geertruyt, geb. Poortvliet 1691/92, tr. Claas Huybregts (otr. Poortvliet 28.5.1712). Zij werd begraven Poortvliet 10.6.1714.

 

IIIb. HUYBRECHT DINGENISSE OOM, geb. Westkerke, ged. Scherpenisse 10.2.1647, overl. vr 1706, tr. Scherpenisse 14.2.1674 MAETJE MARINUSSE OTTER, geb. St. Maartensdijk.

Uit dit huwelijk:

1.      Cornelis, ged. Scherpenisse 4.10.1676

2.      Dingetje, geb. Westkerke, tr. I Scherpenisse 14.5.1704 Hendrik Hubrechtse Voshol, geb. Westkerke, tr. II Scherpenisse 28.12.1706 Pieter Cornelisse (de) Kok, geb. Oud Vossemeer.

3.      Dingenis, ged. Scherpenisse 30.5.1683

4.      Jaquemijntje, ged. Scherpenisse 13.1.1686

5.      Maetje, ged. Scherpenisse 6.2.1689

 

IIIc. CORNELIS DINGENISSE OOM, geb. Westkerke, ged. Scherpenisse 5.1.1653, overl. vr 1695, tr. Oud Vossemeer 25.7.1690 ARIAANTJE DIGNUSSE TORREMAN, geb. Strijenham.

Uit dit huwelijk:

1.      Dingetje, ged. Scherpenisse 18.3.1691

2.      Tanneken, ged. Scherpenisse 9.11.1692, tr. I Poortvliet 7.6.1711 Cornelis Adriaanse van Dijke, geb. Poortvliet tr. II Poortvliet 24.5.1720 met Thomas Cornelisse.

3.      Jacomijntje, ged. Scherpenisse 3.1.1694, tr. Scherpenisse 5.5.1723 met Job Marinusse Mol.

4.      Cornelia, ged. Scherpenisse 3.4.1695

 

IIId. DINGEMAN DINGENISSE OOM, ged. Scherpenisse 30.9.1657, begr. Scherpenisse 28.5.1711, tr. I ca. 1681 NEELTJE JOCHUMS BOLUYT, tr. II Scherpenisse 12.4.1700 PIETERNELLA PIETERSE DE JONGE, geb. Poortvliet.

Uit het eerste huwelijk:

1.      . . . . . . (naam niet ingevuld), ged. Scherpenisse 19.4.1682

2.      Maria, ged. Scherpenisse 14.12.1687

3.      Jaquemijntje, ged. Scherpenisse 27.3.1689

4.      Dingeman, volgt IVC.

Uit het tweede huwelijk:

5.      Cornelis, ged. Scherpenisse 18.9.1701

6.      Dingena, ged. Scherpenisse 23.9.1703

7.      Cornelis, ged. Scherpenisse 28.2.1706

8.      Cornelis, ged. Scherpenisse 26.2.1708

9.      Jacomijntje, ged. Scherpenisse 28.6.1711

 

IIIe. PIETER CORNELISSE OOM, ged. Scherpenisse 23.11.1653, overl. n 19.1.1721, otr. St. Maartensdijk 28.6.1681 PIETERNELLA IMANS OP ZEE, geb. Scherpenisse.

Uit dit huwelijk:

1.      Cornelis, volgt IVd.

2.      Johanna, ged. Scherpenisse 2.11.1587

3.      Johanna, ged. Scherpenisse 27.2.1689, begr. Poortvliet 16.8.1715, tr. ca.1709 met Marinus Jagt.

 

IIIf. HUYBRECHT CORNELISSEN OOM, get. ca.1655, tr. PIETERNELLA JORIS BILJAERT.

Uit dit huwelijk:

1.      Cornelia, ged. Scherpenisse 21.9.1681, tr. I Scherpenisse 28.7.1703 Joris Hendrikse Hase, geb. Poortvliet, tr. II Scherpenisse 1.1.1732, Pieter Goedhart, wedr., Zij werd begr. Scherpenisse ..8.1733.

2.      Josijntje, ged. Scherpenisse 5.12.1683

3.      Cornelis, ged. Scherpenisse 23.12.1685

4.      Jeremias, ged. Scherpenisse 29.5.1688

5.      Pieter, ged. Scherpenisse 9.4.1699

6.      Cornelis, ged. Scherpenisse 3.12.1692

7.      Josijna, ged. Scherpenisse 3.12.1692, tweeling met voorgaande.

8.      Josijna, ged. Scherpenisse 2.4.1696, tr. I otr. Poortvliet 17.11.1719 Christiaan Kleppe, wedr., geb.Poortvliet, tr. II Poortvliet 6.1.1749 Cornelis Pieterse Oom, zie IVd.

9.      Cornelis, ged. Scherpenisse 15.11.1699

 

IIIg. JACOB CORNELISSE OOM, get. ca. 1660, begr. Poortvliet 31.12.1729, tr. I otr. Poortvliet 6.11.1682 MARIA JANS VAN NIEUWAERDE, geb. Poortvliet, tr. II Poortvliet 26.6.1721 HENDRINA VERMAAS, geb. Stavenisse.

Uit het eerste huwelijk (volgorde niet zeker):

1.      Cornelis, volgt IVe.

2.      Janna, geb. ca. 1698 Poortvliet, tr. St. Annaland 15.12.1719 met Andries Bloemaart, wedr.

3.      Jozina, get. Poortvliet, begr. Oud Vossemeer 17.3.1726, tr. I Nicolaas Haze, tr. II Scherpenisse 20.3.1725 Hubrecht Hendriks Voshol, geb. Westkerke.

4.      Maria, tr. Pieter Pieters Joppe, waaruit kinderen te Oud Vossemeer in de periode 1728-1736.

5.      Anthony, volgt IVf.

6.      Dina, geb. Poortvliet, tr. St. Annaland 7.5.1715 Eeuwout Crabbe, geb. Zierikzee.

 

IIIh. DINGEMAN CORNELISSE OOM, geb. ca. 1665, begr. Poortvliet 17.3.1728, tr. JASPERIJNTJE JANS, begr. Poortvliet 18.1.1720: Lasonder 5694, folio 68v, voogdijstelling over hun kinderen, idem fol.115v, 12.5.1728 doet de wees afstand van de boedel ten gunste van Hendrik de Graaf, in huwelijk hebbende Apolonia Oom.

Uit dit huwelijk:

1.      Apolonia, geb. Poortvliet, tr. Scherpenisse 5.9.1726 Hendrik Mattheusse de Graaf, geb. Westkerke.

2.      ..........(naam onbekend), in 1728 minderjarig.

 

IVa. STOFFEL CORNELISSE OOM, geb. Poortvliet 1683/4, begr. Poortvliet 17.10.1747, tr. I Poortvliet 29.11.1717 PASCHINA HICKE, geb. Poortvliet tr. II Poortvliet 21.9.1736 CATHARINA GEERTS CORNOELJE, geb. Oud Vossemeer.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Cornelus, geb. (Poortvliet?) 1718/19

2.      Blasina, geb. 1719/20 Pvl, tr. Poortvliet 1.3.1750 Louis Verbrugge, Schakerloo.

3.      Geertruyt, geb. 1723/24, begr. Scherpenisse ...12.1761, tr. vr of in 1746 met Leendert Jans Poot, begr. Scherpenisse 1787. Hieruit kinderen te Poortvliet en Scherpenisse tussen 1746-1761.

4.      Anthony, geb.1724/25

Uit het tweede huwelijk:

5.      Cornelia, ged. Poortvliet 12.1.1738, tr. Poortvliet 25.3.1764 Jakobus Goosen, geb. Kruiningen.

 

IVb. ANTHONY CORNELISSE OOM, geb. Poortvliet 1688/89, begr. Poortvliet 22.3.1745, tr. I Poortvliet 19.12.1713 ELISABET HENDRIKS VOSHOL, geb. Westkerke, tr. II Tholen 17.3.1723 ANNA GABRIELSE geb. onder Schakerloo.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Anna, geb. Poortvliet 1716/17

2.      Cornelis, geb. Poortvliet 1717/18

Uit het tweede huwelijk:

3.      Geertruy, geb. Poortvliet ca. 1725, tr. I Poortvliet 4.6.1747 Hendrik van der Stel, geb. Strijenham, tr. II Poortvliet 16.3.1749 Jan Hubregtse van der Werf, wedr. geb. Scherpenisse.

4.      Aaltje, geb. ca. 1730, begr. Scherpenisse ...11.1783, tr. Scherpenisse otr. 3.3.1758 Jan Anthonisse Bruynzeel.

5.      Maatje, geb.ca.1733, tr. Poortvliet 16.3.1760 Cornelis Quist. Zij liet te Poortvliet 11.4.1756 een natuurlijke dochter Maatje dopen.

6.      Cornelis, volgt Va.

7.      Hijltje, ged. Poortvliet 24.11.1736

8.      Maria, ged. Poortvliet 29.5.1740

9.      Abraham, ged. Poortvliet 24.3.1743

 

IVc. DINGEMAN DINGEMANSE OOM, ged. Scherpenisse 25.11.1691, tr. I MA(R)CHELTJE ADRIAANS VAN DEN HOORN, tr. II CORNELIA THOMAS.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Cornelia, ged. Scherpenisse 10.8.1721

2.      Adriaan, ged. Scherpenisse 29.11.1722

3.      Dingetje, ged. Scherpenisse 25.12.1724, tr. vml. St. Maartensdijk 25.11.1755 Robbert Tileman, geb. Baju in Frankrijk.

4.      Dingeman, ged.Scherpenisse 8.12.1726

5.      Janna, ged. Scherpenisse 21.11.1728

6.      Adriaen, volgt Vb.

Uit het tweede huwelijk:

7.      Cornelis, ged. Scherpenisse 30.1.1735

 

IVd. CORNELIS PIETERSE OOM, geb. Poortvliet, ged. Scherpenisse 19.12.1683, begr. Poortvliet 20.11.1758, tr. I Poortvliet 25.8.1711 MAETJE DIRKS, geb. Oud Vossemeer, tr. II Poortvliet 6.1.1749 JOSIENA OOM, geb. Scherpenisse.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Maria, geb. Poortvliet ca. 1717, begr. aldaar 31.1.1765, tr. I Poortvliet 29.8.1738 CHRISTIAAN HENDRIKS, geb. Scherpenisse, tr. II te Poortvliet 4.11.1756 Joannes Cornelisse Dane, geb. Poortvliet.

2.      Johannes, volgt Vc.

3.      Pieternella, geb. Poortvliet ca. 1722, begr. aldaar 30.10.1764, tr. Poortvliet 6.3.1743 Willem Mense, geb. Poortvliet.

4.      Dirk, volgt Vd.

Uit het tweede huwelijk zijn ons geen kinderen bekend.

 

IVe. CORNELIS JACOBSE OOM, geb. Poortvliet ca. 1690, begr. Poortvliet ...4.1749, otr. Scherpenisse 23.11.1715 CATHARINA PIETERS HUTSPOT, geb. Scherpenisse

Uit dit huwelijk:

1.      Pieter, volgt Ve.

2.      Maria, ged. Scherpenisse 19.12.1717

3.      Jacob, ged. Scherpenisse 20.8.1719

4.      Lijsbeth, ged. Scherpenisse 1.11.1722, tr. I Dirk Adriaanse Noordijke, waaruit een kind 1750 te Scherp. tr. II ca. 1761, Marinus Cornelisse Menheere.

5.      Maria, ged. Scherpenisse 7.11.1725

 

IVf. ANTHONY JACOBSE OOM, geb. Poortvliet ca.1698, begr. St. Maartensdijk ...4.1727, tr. St. Maartensdijk 24.6.1721 GEERTJE MARINUSSE TIMMERMAN, geb. St. Maartensdijk.

Uit dit huwelijk:

1.      Jacob, ged. St. Maartensdijk 24.5.1722

2.      Jacomijntje, ged. St. Maartensdijk 2.4.1724

3.      Maria, ged. St. Maartensdijk 24.2.1726

 

Va. CORNELIS OOM, geb. Poortvliet , ondertr. Scherpenisse 18.8.1769 ADRIAANTJE SAMUELS HARTOG.

Uit dit huwelijk:

1.      Antony, ged. Scherpenisse 12.11.1769, vml. dezelfde die 1793 te Scherpenisse belijdenis deed en 12.5.1796 poorter van Tholen werd.

2.      Samuel, ged. Scherpenisse 24.11.1771

3.      Jan, ged. Scherpenisse 13.6.1773

4.      Benjamin, volgt VIa.

5.      Anna, ged. Scherpenisse 16.6.1777

6.      Elizabeth, geb. Scherpenisse 24.8.1779, tr. Jan van Ywaarden.

7.      Jobje, geb. Scherpenisse 24.7.1781, belijd. Scherpenisse 1803.

8.      Anna, geb. Scherpenisse 25.6.1785

 

Vb. ADRIAEN DINGEMANSE OOM, ged. Scherpenisse 6.4.1733, begr. St. Maartensdijk 26.1.1780, tr. I Poortvliet 24.1.1754 ADRIANA SALMS, geb. Poortvliet, tr. II KORNELIA VATTE, tr. III St. Maartensdijk 31.8.1762 MARIA NELISSEN, geb. Stavenisse.

Uit het eerste huwelijk:

1.      .......... (naam onbekend), ged. Poortvliet 3.11.1754, aldaar begr. 30.11.1754

2.      Jannetje (naam vlgs Las. 5694, folio 261v, 28.4.1756), ged. Poortvliet als voren, tweeling.

3.      Machelijntje, ged. Poortvliet 18.1.1756

Uit het tweede huwelijk zijn ons geen kinderen bekend.

Uit het derde huwelijk vermoedelijk:

4.      Jan Adriaanse, geb. St. Maartensdijk, tr. I in 1791 Crijna Cornelisse Quist (waaruit te Poortvliet Adriaan 1794, Jacob 1795), tr. II 1796 Cornelia Jans Keiser (waaruit te Poortvliet Maria Cornelia 1796 en te St. Maartensdijk Cornelia ca. 1800, Janna, ca.1805 en Maria ca.1808; deze vermeld op de bevolkingslijst van St. Maartensdijk van 1814.).

5.      Dingeman , geb.1766, begr. St. Maartensdijk 21.9.1809, ongehuwd.

6.      Jacob, geb. St. Maartensdijk, tr 1797 Lena Bogaard, waaruit te St. Annaland Maria, 1798, Maria 1799 en te St. Maartensdijk. Kinderen begraven in 1801 -- 1804.

7.      Aaltje, geb. 1765, begr. St. Maartensdijk 16.11.1808, ongehuwd.

 

Vc. JOHANNES OOM, geb. Poortvliet ca.1720, otr. Poortvliet 29.1.1745, tr. Tholen met ADRIANA MUYLAART, geb.Tholen.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria, ged. Tholen 19.3.1747, overl. n 1814, tr. St. Maartensdijk 28.9.1775 Cornelis Kloet, geb.St.Annaland.

2.      Elisabeth, ged. Tholen 25.3.1750, tr. St. Annaland 8.6.1774 met Johannes Kaashoek, geb. St. Annaland.

3.      Cornelis, volgt VIb.

4.      Adriaan, ged. Tholen 4.1.1754.

5.      Pieter, ged. Tholen 14.3.1756.

6.      Jannetie, ged. Tholen 4.2.1759.

7.      Johannes, ged. Tholen 3.1.1762.

8.      Abraham, ged. Tholen 14.4.1765.

 

Vd. DIRK CORNELISSE OOM, geb. Poortvliet ca. 1725, overl. n 1790, tr. Poortvliet 10.12.1747 GRIETJE WILLEMS SLOOTMAKER, geb. Poortvliet.

Uit dit huwelijk:

1.      Cornelis, ged. Poortvliet 31.8.1749

2.      Willem, ged. Poortvliet 31.8.1749

3.      Maria, ged. Poortvliet 22.11.1750, tr. Poortvliet 27.3.1781 Simon van Dijke.

4.      Apollonia, ged. Poortvliet 30.1.1752

5.      Cornelis, ged. Poortvliet 11.2.1753

6.      Apollonia, ged. Poortvliet 19.5.1754, tr.Pieter van Welzen.

7.      Pieternella, ged. Poortvliet 1.6.1755

8.      Naboth, ged. Poortvliet 2.5.1756

9.      Johanna, ged. Poortvliet 16.10.1757

10. Willemijna, ged. Poortvliet 8.10.1758

11. Cornelia, ged. Poortvliet 23.9.1759, tr. Daniel Adriaans Feytel.

12. Willemijntje, ged. Poortvliet 19.10.1760

13. Willem, volgt VIc.

14. Cornelis, ged. Poortvliet 8.5.1763

15. Johanna, ged. Poortvliet 29.4.1764

16. Pieternella, ged. Poortvliet 20.10.1765, tr. Marinus Heyboer.

17. Nabot, ged. Poortvliet 21.6.1767

18. Johanna, ged. Poortvliet 25.12.1768

19. Cretia, ged. Poortvliet 1.6.1770

 

Ve. PIETER CORNELLISSE OOM, ged. Scherpenisse 22.3.1716, begr. Scherpenisse (overl. Poortvliet) 24.7.1779, tr. I Poortvliet 5.3.1739 JANNA MATTHIJSSE KOOLHAAS (KOOLAARD?), geb. St. Maartensdijk, tr. II Poortvliet 25.4.1752, WILLEMIJNTJE VAN DER STEL.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Cathlijna, ged. Poortvliet 8.5.1740, tr. Willem van de Klooster.

2.      Maatje, ged. Poortvliet 17.9.1741, tr. ca. 1764 Anthony Soetens.

3.      Pieter, volgt VId.

4.      Maria, ged. Poortvliet 4.5.1745

5.      Cornelis, ged. Poortvliet 5.10.1748

Uit het tweede huwelijk:

6.      Maria, ged. Poortvliet 2.12.1753

7.      Dirck, ged. Poortvliet 27.10.1754

8.      Elizabeth, ged. Poortvliet 16.11.1755

9.      Jacob, ged. Poortvliet 29.5.1757

10. Elizabet, ged. Poortvliet 4.6.1758

11. Antonie, ged. Poortvliet 26.8.1764

 

VIa. BENJAMIN OOM, geb. Scherpenisse 23.3.1775, tr. Oud Vossemeer 21.5.1809 ADRIANA VAN DEN BOGAART, geb. St. Annaland.

Uit dit huwelijk:

1.      Cornelis, geb. Oud Vossemeer 4.8.1809

2.      Johanna, geb. Oud Vossemeer, 11.9.1810

 

VIb. CORNELIS OOM, ged. Tholen 17.10.1751, begr. St. Maartensdijk 25.6.1808, tr. I St. Annaland 29.11.1780 NEELTJE KAASHOEK, geb. St. Annaland,tr. II otr. Stavenisse 20.12.1799 DINA CORNELISSE DORST.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Adriana, geb. St. Annaland 3.5.1781, tr. I St. Maartensdijk 1804 met Hubrecht Uyl, tr. II Poortvliet 1808 Maljerd Koolaerd.

2.      Tannetje, ged. St. Annaland 16.3.1783, jong overleden.

3.      Tannetje, tr. ca. 1804 Gerard Moerland, geb. Stavenisse.

4.      Johanna, tr. St. Maartensdijk 1809 Dingenis Anthonisse van de Velde.

5.      Johannes, tr. Jans Verschuur.

Uit het tweede huwelijk:

6.      Adriaan, geb. en overl. St. Maartensdijk 1806.

 

VIc. WILLEM OOM, ged. Poortvliet 1.11.1751, tr. Poortvliet 4.5.1783 MARIA MANTEAU, geb. Poortvliet.

Uit dit huwelijk:

1.      Margarieta, ged. Poortvliet 5.10.1783

2.      Dirk, ged. Poortvliet 30.10.1786

3.      Job, ged. Poortvliet 4.1.1789

4.      Pieternella, ged. Poortvliet 27.9.1790

5.      Antoni, ged. Poortvliet 26.4.1793

6.      Cornelis, ged. Poortvliet 15.12.1795

7.      Jasper, ged. Poortvliet 26.8.1798

8.      Anthonij, ged. Poortvliet 7.5.1801

9.      Maria, ged. Poortvliet 20.2.1804

 

VId. PIETER OOM, ged. Poortvliet 26.4.1743, tr. Poortvliet 1.5.1781 KLASINA BRUINZEEL, geb. Westkerke.

Uit dit huwelijk zijn ons geen kinderen bekend.

 

 

Aanvullingen en/of verbeteringen zijn steeds uiterst welkom; graag te richten aan het volgende adres:

secretariaat van de Werkgroep Tholen

Welleweg 30

4315 PG Dreischor.

 

 

Voor het eerste gepubliceerd in Van Zeeuwse Stam, contactblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Zeeland. 3de Serie nr. 35, december 1981.

 

 

 

Aanvulling

Volgens mij eerder verstrekte inlichtingen werd uit het tweede huwelijk van CORNELIS OOM (VIb) met CORNELIA DORST nog een dochter geboren. Uit het huwelijksvoltrekkingsregister van Stavenisse 1811 - 1842 blijkt, dat op 19.2.1823 zijn gehuwd ADRIAAN KLIPPEL, ged. 16.12.1792 te St. Annaland, zv. Pieter Klippel (overl. te St. Annaland 8.3.1813, 58 jaar) en Joanna Bogert (overl. Amterdam Nrd. 3.12.1815) en JOSINA NOOM, geb. 17.2.1801 te St. Maartensdijk, dv. CORNELIS NOOM (overl. 25.6.1808 te St. Maartensdijk, oud 56 jaar, 9 mnd, 10 dagen) en DINA CORNELISSE DORST (overl. 26.9.1808 te St. Maartensdijk, oud 30 jaar, 6 mnd, 13 dagen). Uittreksels uit de huwelijks- en overlijdensakte van Adriaan Klippel, verstrekt door de ambtenaar van de B.S. van Stavenisse (M.K. de Wilde) bevestigen dit.

W.H.Klippel, Veenendaal.

 

Bron: Van Zeeuwse Stam, contactblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Zeeland. 4de Serie nr. 36, maart 1982.