STRAMIEN DOUW

 

(Tholen 1600-1811)

 

Genealogische Werkgroep Tholen

 

 

Inleiding

Op het eiland Tholen waren in de 17e en 18e eeuw twee families Douw gevestigd, waartussen geen onderlinge verwantschap is gebleken. De ene familie (eerste fragment hieronder) komt het eerst in Scherpenisse voor en blijft daar ook later voornamelijk gevestigd. Leden van de tweede familie, die zich vanuit St. Maartensdijk over het eiland verspreidde, voerden in de eerste twee generaties ook de naam (de) Vlaming. Inderdaad kwam de stamvader uit Overmeer (vermoedelijk Overmere tussen Gent en Dendermonde) en waren zowel hij als zijn zuster getrouwd met personen vermoedelijk uit Vlaanderen afkomstig. Deze tweede familie vertoont voorts het eigenaardige kenmerk dat er zeer veel tweelingen voorkomen, soms meerdere per gezin. Dit verschijnsel zal erfelijk zijn geweest, want via de vrouwen vinden we ook tweelingen in de aangetrouwde families, bijvoorbeeld bij de Vijt en Heyboer.

 

De bedoeling van de werkgroep Tholen met de stramienen – we herhalen het nog maar eens – is niet een afgeronde genealogie te geven, maar een hulpmiddeltje voor genealogen, die vastlopen met hun eigen onderzoek; een houvast, een steuntje in de rug. Daarom zijn ook geen gegevens van na 1811 opgenomen. Aan het einde volgen wat gegevens over personen, die we in geen van beide families konden onderbrengen.

 

 

DOUW (eerste fragment).

 

Ia.      CORNELIS JANSE DOUW, trouwde I ca. 1600 WILLEMIJWKEN BAARNOUTS, ook HUBRECHTS; trouwde II, otr. Scherpenisse 21.11.1610 met JACOPMIJNKEN HUBRECHTS.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Cornelis, ged. Scherpenisse 17.9.1604.

 

Ib.      MARINUS JANS DOUW, ook genoemd Manis Jans Douw, geb. te Scherpenisse, trouwde I GEERTRUID JANS, tr.II otr. Scherpenisse 26.7.1620 JAQUEMIJNKEN CORNELIS, jd. van Poortvliet.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Jan Manisse Douw, ged. Scherpenisse ...3.1614. volgt IIa.

2.      Janneken, ged. Scherpenisse 6.9.1615.

3.      Cornelis, ged. Scherpenisse 1.10.1617, volgt IIb.

4.      Marinus, ged. Scherpenisse 29.3.1620, met vermelding: overl. voor de doop.

Uit het tweede huwelijk:

5.      Geertruid, ged. Scherpenisse 21.8.1622.

6.      Cornelis, ged. Scherpenisse 9.11.1630.

 

IIa.     JAN MANISSE DOUW, ged. Scherpenisse ...3.1614. wonende te Schoondorpe, tr. I ROCHUSSIEN RUMMERS, tr. II ELISABETH JANS, tr. III Scherpenisse 1.1.1653 CORNELIA JACOBS, tr. IV, otr. te St. Annaland 13.9.1670 CORNELIA CORNELIS.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Aechtie, ged. Poortvliet 30.3.1646.

Uit het tweede huwelijk:

2.      Geertruid, ged. Scherpenisse 28.1.1652.

Uit het derde huwelijk:

3.      Jacob, ged. Scherpenisse okt/nov.1654.

Uit het vierde huwelijk:

4.      Marinus, ged. Scherpenisse 18.3.1674.

 

IIb.     CORNELIS DOUW, ged. Scherpenisse 1.10.1617, tr. Scherpenisse 5.9.1639 LYSBETH JANS, wed. van Jan de Vriesen.

Uit dit huwelijk:

1.      Geertruid, ged. Scherpenisse 19.4.1640.

2.      Jan, ged. Poortvliet 19.1.1642, volgt IIIa.

3.      Marinus, ged. Scherpenisse 5.4.1645.

 

IIIa.     JAN CORNELISSE DOUW, ged. Poortvliet 19.1.1642, tr. I Poortvliet 18.5.1672 AECHTJE JACOBS VAN DE VELDE, tr. II Poortvliet 6.4.1679 ELISABETH LAMBREGTS. Zij woonden in Schoondorpe.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Catelijntie, ged. Scherpenisse 23.4.1673.

2.      Cornelis, ged. Scherpenisse 2.9.1674, volgt IVa.

3.      Geertruidt , ged. Scherpenisse 31.10.1677.

Uit het tweede huwelijk:

4.      Lambrecht, ged. Scherpenisse 1.10.1679, overl. onder St.  Maartensdijk, begr. Stavenisse 10.4.1713, volgt IVb.

5.      Elisabeth, ged. Scherpenisse 14.3.1682.

6.      Manis, ged. Scherpenisse 25.2.1685.

 

IVa.   CORNELIS JANSE DOUW, ged. Scherpenisse 2.9.1674, overl. te Westkerke 3.3.1733, tr. I Scherpenisse 21.8.1696 met MARYA JANS LANDMAN, geb. Scherpenisse, tr. II Scherpenisse 5.5.1700 MARTIJNTJE PHILIPS ENGELVAART, geb. Scherpenisse, overl. Westkerke 15.10.1718, tr.III Scherpenisse 22.5.1726 CRIJNA CRIJNS GOUTSWAART, geb. ter Bottingen.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Jan, ged. Scherpenisse 16.6.1697, volgt Va.

Uit het tweede huwelijk:

2.      Philip, ged. Scherpenisse 3.10.1700.

3.      Cornelis, ged. Scherpenisse 3.9.1702.

4.      Matie, ged. Scherpenisse 19.12.1706.

5.      Lijsbeth, ged. Scherpenisse 22.4.1708.

6.      Cornelis, ged. Scherpenisse 8.3.1711, volgt Vb.

 

IVb.   LAMBRECHT JANSE DOUW, ged. Scherpenisse 1.10.1679, overl. onder St. Maartensdijk, begr. Stavenisse 10.4.1713, otr. St. Maartensdijk 8.5.1706 NEELTJE DOMUSSE QUIST, geb. St. Maartensdijk, begr. aldaar . ..7.1717.

Uit dit huwelijk:

1.      Elisabeth, ged.St. Maartensdijk 24.10.1706, overl. voor 1718.

2.      Maria, ged.St. Maartensdijk 19.2.1708, nog vermeld op 29.9.1718 Las.5377/85, in het akkoord over haar onderhoud.

 

Va.    JAN CORNELISSE DOUW, ged. Scherpenisse 16.6.1697, begr. Scherpenisse 9.5.1730, tr. I Scherpenisse 8.4.1720 CATIE JAN WILLEMS VAN NUGTEN (Hugten), ged. Scherpenisse 6.2.1695, begr. Scherpenisse 13.2.1721, tr. II Scherpenisse 4.8.1721 ANNETIE MARINUSSE NOORDIJKE, ged. Scherpenisse 26.12.1694:

Uit het eerste huwelijk:

1.      Cornelis, ged. Scherpenisse 9.2.1721.

Uit het tweede huwelijk:

2.      Cornelis, ged. Scherpenisse 3.10.1723.

3.      Marinis, ged. Scherpenisse 3.2.1726.

4.      Jannetje, ged. Scherpenisse 28.9.1727.

5.      Marinis, ged. Scherpenisse 28.11.1728.

 

Vb.    CORNELIS DOUW, ged. Scherpenisse 8.3.1711, tr. I Stavenisse 22.7.1735 RACHEL MARINUSSE DE JONGE, ged. Stavenisse 20.1.1715, tr. II Poortvliet 3.2.1767 JACOBA BOEYE, weduwe.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Cornelis, ged. Stavenisse 1.4.1736.

2.      Marinus, ged. Stavenisse 21.7.1737, begr. Stavenisse 25.9.1737.

3.      Marinus, ged. Stavenisse 9.11.1738.

4.      Martinus, ged. Stavenisse 22.5.1740.

5.      Martinis, ged. Poortvliet 22.10.1741, volgt VIa.

6.      Leendert, ged. Poortvliet 13.1.1743.

7.      Jan, ged. Poortvliet 14.3.1745.

8.      Lambregt, ged. Poortvliet 2.4.1747, volgt VIb.

9.      Abraham, ged. Poortvliet 30.3.1749.

10. Cornelis, ged. Poortvliet 31.8.1755, volgt VIc.

 

VIa.   MARTINIS DOUW, ged. Poortvliet 22.10.1741, tr. Poortvliet 5.12.1765 met KAATJE PIETERS VROEGOP, geb. St. Annaland.

Uit dit huwelijk:

1.      Cornelis, ged. St. Annaland 27.7.1766.

2.      Janna, ged. St. Annaland 27.5.1770.

3.      Rachel, ged. St. Annaland 27.5.1770, tweeling met voorgaande.

 

VIb.   LAMBREGT DOUW, ged. Poortvliet 2.4.1747, tr. Nieuwerkerk op Duiveland 29.1.1779 PAULINA VROEGOP, geb. St. Annaland. Eerder kreeg hij bij GEERTRUID BIJNAGTE een natuurlijk kind:

1.      Lydia Douw, ged. Scherpenisse 18.4.1767. belijdenis aldaar 1788, later wonend te Rijsoord.

Uit het huwelijk vermoedelijk:

2.      Cornelis Douw, geb. Nieuwerkerk, otr. Brouwershaven juni 1802 met Magelína Gouwlose, geb. Colijnsplaat; hieruit een dochter Paulína, geb. Colijnsplaat 1808.

 

VIc.    CORNELIS DOUW, ged. Poortvlíet 31.8.1755, tr. Poortvliet 14.5.1776 HENDRIKJE GOUDSWAART, geb. Tholen.

Uit dit huwelijk:

1.      Cornelis, ged. St. Annaland 1.9.1776, volgt VIIa.

2.      Jan, ged. St. Annaland 2.11.1777.

3.      Jan, geb. St. Annaland 4.12.1778.

4.      Martinus, geb. St. Annaland 20.1.1780.

 

VIIa.   CORNELIS DOUW, ged. St. Annaland 1.9.1776, schoolmeester te Stavenísse, tr. Stavenisse 29.4.1798 LENA STOUTJESDIJK, geb. Stavenisse.

Uit dit huwelijk:

1.      Cornelis, geb. Stavenisse 18.8.1798,begr. te Stavenisse 5.9.1798.

2.      Jan, geb. Stavenísse 22.8.1799, begr. te Stavenisse 23.5.1800.

3.      Sara Johanna, geb. Stavenisse 28.6.1801.

4.      Hendrika Cornelia, geb. Stavenísse 3.2.1807.

5.      Joanna Sara, geb. Stavenisse 18.3.1809.

 

 

DOUW, (tweede fragment).

 

Ia.      PERIJNTIEN JACOBS DOUW, geb. ca.1605, overl. in of na 1639, tr. ca. 1627 met JASPER PIETERSZ DE VIJDT. Zij woonden te St. Maartensdijk en kregen acht kinderen, waaronder twee tweelingen. Ze waren getuige bij de dopen van kinderen van Ib. Een broer van Jasper, genaamd Adriaen Pieters de Vijdt was geb. in "Aesene" in Vlaanderen.

 

Ib.      PIETER JACOBS DOUW, ook "de Vlamyng", geb. te Overmeer (vermoedelijk Overmere in Oost Vlaanderen tussen Gent en Dendermonde), overl. St. Maartensdijk na 8.9.1694, tr. I otr. St. Maartensdijk 27.6.1637 LISEBET CORNELIS, ook genaamd LISEBET JACOBS, MARINIS, MICHIELS jd. van Megebeke, tr. II St. Maartensdijk 21.3.1661 MICHIELKEN MICHIELS BROECKS, geb. te St. Maartensdijk.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Catelijntien, ged. St. Maartensdijk 14.3.1638.

2.      Jacob, ged. St. Maartensdijk 24.3.1641, volgt IIa.

3.      Elisabeth, ged. St. Maartensdijk 5.7.1643, doopgetuige aldaar op 31.7.1689.

4.      Margrieta Pieters Vlamyng/Douw, ged. St. Maartensdijk 24.2.1647, begr. St. Maartensdijk 15.8.1694, tr. I Tholen 12.5.1669 Jan Pieters Mouw, jm. geb. Tholen, overl. St. Annaland 3.1.1691, tr. II otr. St. Annaland 14.4.1691 Jeremias Abrahams Goudswaard, jm. geb. Wissekerke of Colijnsplaat. Hij hertrouwde 1695 Crijntje Casseband.

Uit het tweede huwelijk:

5.      Pieternelleken Pieters Douw, ged. St. Maartensdijk 1.10.1662, overl. St.  Maartensdijk (voor sept.) 1747, tr. St. Maartensdijk 6.2.1686 Willem Pieter Swulst (ook genaamd Gistmans), nageslacht geheten Swols, ook G(r)is(t)mans, geb. St. Maartensdijk, daar overl. nov.1711. Uit dit huwelijk zeven kinderen te St. Maartensdijk, waaronder een tweeling.

6.      Maeycken, ged. St. Maartensdijk 13.12.1665.

 

IIa.     JACOB PIETERS VLAMYNG/DOUW, ged. St. Maartensdijk 24.3.1641, overl. St. Maartensdijk 1687/89, tr. St. Maartensdijk 18.5.1668 ANNA ADRIAENS GEENE, geb. St. Maartensdijk, begr. St. Maartensdijk 24.11.1694.

Uit dit huwelijk:

1.      Pieter, ged. St. Maartensdijk 5.1.1669, volgt IIIa.

2.      Gerard, ged. St. Maartensdijk 5.1.1669, tweeling met de vorige, volgt IIIb.

3.      Huybrecht,  ged.St. Maartensdijk 14.6.1671, volwassen geworden.

4.      Jacob, ged. St. Maartensdijk 14.6.1671, tweeling met de vorige, volgt IIIC.

5.      Anna, ged. St. Maartensdijk 11.4.1678, doopget. op 18.3.1696.

 

IIIa.     PIETER DOUW, ged. St. Maartensdijk 5.1.1669, overl. te St. Maartensdijk april 1748. Eigenaar van een hofstede in het Uiterste Nieuwland en schepen van St. Maartensdijk. tr. I St. Maartensdijk 1696 PAUWELINA GEENE, geb. St. Maartensdijk en daar overl. jan.1732, tr. II St. Maartensdijk 4.4.1733 JUDITH CHARPENTIER, geb. St.Quintijn/St.Cauteyn, weduwe van Jan van der Schoor, begr. St. Maartensdijk mei 1733, tr. III N.N. begr. te St. Maartensdijk maart 1737, tr. IV MARIA VAN MAGGERE, overl. na 14.5.1749 (zie Las. 53781)

Uit het eerste huwelijk:

1.      Jacob, ged. St. Maartensdijk 27.1.1697.

2.      Maria, ged. St. Maartensdijk 17.5.1699.

 

IIIb.     GERARD JACOBS DOUW, ged. St. Maartensdijk 5.1.1669, overl. St. Annaland mei 1745, eigenaar van een hofstede te St. Annaland en weesmeester aldaar. Tr. I otr. St. Maartensdijk 28.12.1692 ELISABETH CORNELISSE DEN BLAUWEN, geb. Colijnsplaat wed. van Marten Blommerse, begr. St. Annaland 24.3.1718. Tr. II St.Annaland 11.7.1718 FORRETJE PIETERS VERVOORT, wed. van Leendert Jaspers, won. te Colijnsplaat, overl. St. Annaland jan.1759.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Jacob, ged. St. Annaland 30.11.1693, volgt IVa.

2.      Cornelis, ged. St. Annaland 10.4.1695.

3.      Cornelis, ged. St. Annaland 25.3.1696, overl. voor 1718.

4.      Geeraart, ged. St. Annaland 25.3.1696, tweeling met de vorige, overl. voor 1718.

5.      Anna, ged.St.Annaland 1.2.1698, overl. St.Maartensdijk 1747, tr. I St. Annaland 3.3.1718 Marinus Janse Caashoek, geb. St. Maartensdijk, tr. II St. Maartensdijk 24.3.1733 Antoni Sturmezand, geb. St. Maartensdijk.

6.      Marinus, ged. St. Annaland 28.3.1700, volgt IVb.

7.      Pieter, ged. St. Annaland 13.12.1702, overl. voor 1718.

Uit het tweede huwelijk:

8.      Pieternella, ged. St. Annaland 9.4.1719, tr. St. Annaland 30.4.1741 Marinus Leenderts Goedegebuuren, geb. St. Annaland.

9.      Gerard, ged. St. Annaland 20.10.1720.

10. Gerard, ged. St. Annaland 2.8.1722.

11. Maria, ged. St. Annaland 7.5.1724, begr. Oud Vossemeer 21.7.1763, tr. St. Maartensdijk 3.8.1750 Mattheus Heyboer, geb. onder St. Maartensdijk. Uit dit huwelijk kinderen te Oud Vossemeer geb., waaronder tweelingen.

12. Pieter, ged. St. Annaland 20.1.1726, begr. St.Annaland 8.3.1764, volgt IVc.

13. Cornelia , ged. St. Annaland 24.10.1728, nog doopgetuige te Oud Vossemeer in 1758, tr. St. Maartensdijk 27.2.1753 Isaak Gakeer, geb. St. Annaland, wonende te Tholen.

 

IIIc.     JACOB DOUW, ged. St. Maartensdijk 14.6.1671, overl. te St. Maartensdijk tussen 24.9. en 22.11.1701, otr. St. Maartensdijk 30.4.1695 DINGETJE CORNELISSE OTTER, jd. geb. te Scherpenisse, begr. St. Maartensdijk dec.1737. Zij hertrouwde met Isaak Kasteker.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna, ged.St. Maartensdijk 18.3.1696, overl. te St. Maartensdijk tussen oktober 1756 en sept.1757, tr.I. St. Maartensdijk 23.3.1724 Adriaan Leendertse Schipper, jm. geb. St. Maartensdijk, overl. St. Maartensdijk jan. 1738, tr. II St. Maartensdijk 23.12.1738 Adriaan Knulst, jm. geb. St. Maartensdijk.

2.      Cornelis, ged. St. Maartensdijk 13.4.1698, overl. St. Maartensdijk jan.1718.

3.      Jacob, ged. St. Maartensdijk 13.12.1699, volgt IVd.

4.      Pieter, ged. St. Maartensdijk 19.2.1702.

 

IVa.   JACOB DOUW, ged. St. Annaland 30.11.1693, begr. Poortvliet 17.11.1767, tr. I St. Annaland 28.7.1720, MARIA DOMUSSE VERHAGEN, geb. St. Annaland, begr. St. Annaland 27.12.1721, tr. II St.Annaland 16.5.1723 AARJAANTJE BOGAARTS, wed. Ary Jans Krol, tr. III Tholen 30.4.1752 MARIA DINGENISSE VAN KOUWERVE. Zij hertrouwde 1771 Pieter Klippel.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Geraart, ged. St. Annaland 13.7.1721, jong overl..

Uit het derde huwelijk:

2.      Gerard, ged. Oud Vossemeer 20.5.1753.

3.      Maatje, ged. Oud Vossemeer 20.5.1753, tweeling met vorige.

4.      Gerard, ged. Oud Vossemeer 16.3.1755.

5.      Gerard, ged. Oud Vossemeer 5.3.1758.

 

IVb.   MARINUS DOUW, ged. St. Annaland 28.3.1700, overl. St. Maartensdijk 15.11.1780, trouwde St. Maartensdijk 28.2.1730 JOHANNA HAAZEN, jd. van St. Annaland, overl. St. Maartensdijk 16.6.1775.

Uit dit huwelijk: (volgorde niet bekend)

·        Gerart, ged. St. Maartensdijk 25.2.1731, volgt Va.

·        Crijntje, geb. onder St. Maartensdijk ca.1733, otr. St. Annaland 4.5.1753 Willem den Engelsman. Uit dit huwelijk kinderen te Oud Vossemeer en Stavenisse.

·        Nicolaas, geb. ca.1743, overl. St. Maartensdijk 5.6.1808, ongehuwd.

·        Neeltje, geb. ca.1747, overl. St. Maartensdijk 7.1.1807.Tr. Adriaan la Roy, begr. St. Maartensdijk 28.5.1803.

·        Elisabeth, geb. onder St. Maartensdijk 1745/50, in 1782 nog doopgetuige te St. Maartensdijk, trouwde St. Annaland 12.7.1772 Jan Bruinkruis, jm. geb. Zierikzee.

 

IVc.    PIETER DOUW, ged. St. Annaland 20.1.1726, begr. St. Annaland 8.3.1764, tr. St. Annaland okt.1755 MARIA STEIJN, ged. St.Annaland 21.9.1732, overl. St. Annaland 24.1.1807.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria, ged. St. Annaland 13.6.1756.

2.      Dingetje, ged. St. Annaland 30.10.1757.

3.      Gerard, ged. St. Annaland 8.10.1758.

4.      Hubregt, ged. St. Annaland 23.12.1759.

5.      Pieternella, ged. St. Annaland 5.4.1761, begr. St. Annaland 1.2.1796, tr. St. Annaland 22.10.1783 Adriaan Pieters Geluk, wedr. geb. onder St. Maartensdijk.

6.      Gabriel, ged. St. Annaland 6.11.1763, volgt Vb.

 

IVd.   JACOB DOUW, ged. St. Maartensdijk 13.12.1699, begr. St. Maartensdijk juni 1741, tr. St. Maartensdijk 3.3.1733 JANNETJE BRAAL, geb. St. Maartensdijk, overl. St. Maartensdijk 12.7.1772.

Uit dit huwelijk:

1.      Jacob, geb. St. Maartensdijk 1732/33, overl. na 6.9.1741, mogelijk te St. Maartensdijk 25.4.1769.

2.      Pieter, geb. St. Maartensdijk 1734/35, volgt Vc

 

Va.    GERART DOUW, ged. St. Maartensdijk 25.2.1731, overl. te St. Maartensdijk 14.10.1795, landbouwer onder St. Maartensdijk, tr. St. Maartensdijk 21.6.1763 LENA TUCK, geb.St.Maartensdijk, daar overl. 8.11.1808.

Uit dit huwelijk (o.a.?):

1.      Marinus, doopgetuige te Poortvliet 7.12.1806, mogelijk overl. St. Maartensdijk 7.5.1811.

2.      Henderik, overl. St. Maartensdijk 8.5.1793.

3.      Maria Clasina, geb. St. Maartensdijk 1768/69 overl. Scherpenisse 25.4.1853, tr. I St. Maartensdijk 22.9.1791 Jacobus Westerweel, geb. St. Maartensdijk, daar overl. 14.11.1799, tr. II otr. St. Maartensdijk 23.5.1806 Jan Jacobse van Oost, geb. Scherpenisse, wedr., overl. Scherpenisse 20.7.1845, timmerman.

4.      Cornelia, geb. St. Maartensdijk 1778/79, overl. na 1813, otr. St. Maartensdijk 17.12.1802 Jacobus Westerweel, geb. St. Maartensdijk 1777/78, overl. na 1813.

5.      Elisabeth, ged. St. Maartensdijk 27.10.1782 overl. na 1813, tr. Abram Charpentier, geb. St. Maartensdijk 1782/3 overl. na 1813, smidsknecht.

6.      Jannetje geb. onder St. Maartensdijk, tr. St. Annaland 17.10.1809 Willem Snoep, geb.onder Kruiningen, wedr.

 

Vb.    GABRIEL DOUW, ged. St. Annaland 6.11.1763, overl. te Vrijbergen (doodboek St. Annaland) 4.11.1810, tr. I St. Annaland 13.5.1787 LENA LAMEER, geb. onder Vrijbergen, aldaar overl. 16.4.1807, tr. II St.Annaland 27.10.1807 CORNELIA TUK, geb. St. Annaland. Zij bewoonden een hofstede in Vrijbergen; in het doopboek van St. Annaland zijn ingeschreven de volgende kinderen:

Uit het eerste huwelijk:

1.      Pieter, geb. 1.2.1788.

2.      Leendert, geb. 10.7.1789.

3.      Marinus, geb. 10.7.1789, tweeling met de vorige.

4.      Maria, geb. 30.7.1790.

5.      Leendert, geb. 22.2.1792.

6.      Leendert, geb. 22.1.1793.

7.      Jacob, geb. 12.12.1793.

8.      Jannetje, geb. 5.1.1795.

9.      Maria, geb. 20.1.1796.

10. Adriana, geb. 5.12.1796,

11. Jacob, geb. 26.4.1798.

12. Jacoba, geb. 13.5.1799.

13. Jacob, geb. 29.12.1800, overl. Oud Vossemeer 30.7.1872.

14. Marinus, geb. 19.1.1802.

15. Elizabeth, geb. 19.1.1802, tweeling met de vorige.

16. Johannes, geb. 16.1.1803.

17. Barendina, geb. 11.12.1804.

Uit het tweede huwelijk:

18. Cornelia, geb. 24.8.1808.

19. Pieternella, geb. 12.4.1810.

 

Vc.    PIETER DOUW, geb. St. Maartensdijk 1734/35, overl. na 1813, burger van St. Maartensdijk, beurtschipper van St. Maartensdijk op Dordrecht en Rotterdam, in 1814 rentenier. tr. I St. Maartensdijk 27.8.1782 ESTER DE KONING, jd. geb. te Bruinisse, begr. St. Maartensdijk 16.4.1783. Tr. II St.Maartensdijk 27.1.1790 PIETERNELLA DE JONGE, in 1814, genaamd Cornelia de Jonge, geb. Stavenisse ca.1763, overl. na 1813.

Uit het eerste huwelijk:

1.      N.N. in leven 27.8.1783 (Zie Las.5878)

Uit het tweede huwelijk:

2.      Jannetje, geb. St. Maartensdijk ca.1790, overl. na 1813, naaister.

3.      Pieternella, geb. St. Maartensdijk 1795, overl. na 1813.

 

 

Nog niet in te passen fragmenten, waarbij een enkel los gegeven van een niet in te passen persoon niet is vermeld:

 

CORNELIS MARINISSEN DOUW, geb. Westkerke, otr. I Scherpenisse 9.11.1613 JOSIJNKEN PIETERS, van St. Annaland., otr. II Scherpenisse 20.11.1630 MAYKE CORNELIS, tr. III Scherpenisse mei 1632 NEELKEN MARINIS, van Kempenshofstede.

Uit het eerste huwelijk:

1.      Marinus, ged. Scherpenisse 1.2.1615.

2.      Petronella, ged. Scherpenisse 19.9.1617, tr. ca. 1640 met Pieter Marinusse Priem, wonende bij Poortvliet.

3.      Marinus, ged. Scherpenisse 27.10.1619.

4.      Janneken, ged. Scherpenisse 4.10.1626, overl. St. Maartensdijk nov.1658, otr. St. Maartensdijk 6.5.1651 Marinus Jacobs Egberts Kuyper, wedr. geb. te Scherpenisse.

 

MARINUS CLAES DOU en ANDRIES CLAES DOU, 1603 te Poortvliet, vermeld in de landsrekening van Poortvliet over 1600/29.

 

DINA DOUW, jd. geb. te St. Maartensdijk, otr. St. Annaland 27.2. 1767 Marinus Kaashoek, jm. geb. St. Maartensdijk. Zij vertrokken 1768 van St. Maartensdijk naar Scherpenisse, waar Dine werd begr. nov. 1785. Marinus vertrok 1786 naar Tholen.

 

JACOB DOUW, overl. St. Maartensdijk 7.1.1804, tr. Josina Verkerke, overl. St. Maartensdijk 28.3.1791.

 

JACOB DOUW, geb. onder St. Maartensdijk, tr. I St.Annaland 21.5.1805 ANNA DE JONGE, geb. St. Annaland, wed. Marinus Heyboer, tr. II St. Annaland 29.4.1810 MARIA CORNELIA VERBURG, jd. geb. te Steenbergen.

 

CATHARINA DOUW, jd. geb. St. Maartensdijk, tr. Tholen 24.4.1793 CORNELIS MOELKER, geb. Tholen, wedr. van Geertruy Lamper.

 

JANNA DOUW, geb. St. Maartensdijk, overl. Scherpenisse jan. 1801, tr. Poortvliet 8.6.1800 CORNELIS GUNST, geb.Scherpenisse waaruit een kind Cornelia, geb. Scherpenisse 20.12.1800. Hij hertrouwde te Poortvliet 1810 Martha van den Doel.

 

JASPER DOUW, begr. Stavenisse 7.2.1752. Kinderen van Jasper Douw onder St. Maartensdijk werden begr. Stavenisse 9.10.1744 en 2.6.1750.

 

Genealogische Werkgroep Tholen.

 

Opmerking redactie:

Het is bekend, dat de hollandse schilder Gerard DOU, die 7.4.1613 te Leiden geboren werd, een zoon was van een Douwe Janszoon. Het zou interessant zijn om te weten of de familienaam van de voorgaande stramienen ook afkomstig is van een Douwe, temeer daar de voornaam Douwe zo typisch Fries lijkt.

 

Aanvullingen en/of verbeteringen zijn steeds uiterst welkom;  graag te richten aan het volgende adres:

secretariaat van de Werkgroep Tholen

Welleweg 30

4315 PG  Dreischor.

 

 

Voor het eerste gepubliceerd in Van Zeeuwse Stam, contactblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Zeeland. 4de Serie – nr 41, juni 1983.