Stamreeks van Marinus Willem Snoep

 

J.P.B. Zuurdeeg

Archivaris Gemeente Tholen en St. Philipsland.

 

 

Inleiding

De familienaam Snoep komt al vroeg voor op Zuid-Beveland. De stamvader Jan Janse Snoup woonde in 1578 in Wemeldinge waar hij schepen was. Hij wordt later, op 19 mei 1584, in een weesakte genoemd (Raze 3584, fol. 95) terwijl Leunken, de vrouw van Jan Snoup in het doopboek van Wemeldinge wordt genoemd als getuige bij de doop van Leunke, de dochter van Jan Schoema­kers in 1595.

Naar de verklaring van de familienaam, die al voor 1600 bekend is, kan men slechts gissen. De stamvader kan iemand zijn geweest die belust was op het eten van zoetigheden of betrokken was bij de fabrikage van dergelijke zaken. Hoewel de rietsuiker hier toen al wel bekend was -de bietsuiker komt eerst na 1800 in zwang- gebruikte men honing en stroop als zoetstof.

In de dertiger jaren van de 17e eeuw treffen we Snoupen/Snoepen aan in Goes. Nadien hebben ze zich verspreid over geheel Zuid-Beveland. Ook trokken ze naar Middelburg. De stamvader van de Thoolse Snoepen is Willem Snoep die voor 1792 de Oosterschelde overstak en zich in Sint-Annaland vestigde. Bij de volkstelling van 1947 woonden er in Zeeland in 24 plaatsen 201 Snoepen. De grootste concentratie bevond zich in Kapelle waar 21 Snoepen woonden, onmiddellijk gevolgd door Middelburg en Sint-Annaland met res­pectie­velijk 20 en 19 leden van dit geslacht.

 

Stamreeks

 

1.    Jan Janse Snoep/Snoup, geb. ca. 1540, in 1578 schepen, 19 mei 1584 schepen en kerkmeester (Raze 3584/95) te Wemeldinge.

Hij huwde na 1589 Leuntje Jacobs.

Hij had in ieder geval 2 zoons.

1.    Cornelis Janse, geb. circa 1580. Hij was in 1635 kerkmeester te Wemeldinge. Op 22 september 1618 schoot hij als broeder van het boog­schuttersgilde de koningsvogel. Hij was dat jaar dus de beste schut­ter.

2.    Jan/Johannis (volgt 2).

 

2.    Jan Johannis Snoep, geb. ca. 1580.

Hij had ten minste 4 kinderen, onder andere:

1.    David, geb. Wemeldinge + 1605. Hij huwde 1633 Willemijntje Smalle­gange, overleden Goes 26 juli 1640. Hun oudste kind was Johan­nes Snoep, zich later noemend Snoupius, ged. Goes 8 maart 1634, vloot­predi­k­ant op het schip Vlissin­gen 5 mei 1661 - 1663, predi­kant Arne­muiden en Kleversker­ke 18 november 1663 - overlij­den 30 decem­ber 1667.

2.    Jan Janss Snoep (volgt 3).

 

3.    Jan Janss Snoep, geb. Wemeldinge ca. 1615, overleden Wemeldinge 1668.

Hij huwde o.t./tr. Goes 12 januari/3 februari 1641 Maeyken Isaax Bolbergen, geb. Goes, ged. Goes 19 mei 1619. Zij was een dochter van Isaak Pietersen Bolbergen.

Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren, onder meer:

1.    Jan, ged. Goes 29 mei 1645, begr. aldaar 3 mei 1685. Hij huwde Co­r­ne­lia Br­ou­we­rs­p­ut.

2.    Sara, ged. Goes 3 november 1648, huwde Jan Cornelisse Manée.

3.    Isaacq, ged. Goes 1650 (volgt 4).

 

4.    Isaacq Snoep, ged. Goes 27 april 1650, begr. Goes 30 januari 1696.

Hij huwde I Goes 28 februari 1675 (o.t. Goes 8 februari 1675) Cornelia van der Noot, geb. Kloetinge.

Hij huwde II Goes, 29 juni 1678 (o.t. Goes 3 juni 1678) Susanna de Witte, geb. Goes ± 1655, begr. Goes 26 maart 1703.

Uit het Ie huwelijk werd te Goes gedoopt:

1.    Maria, ged. 27 maart 1676, overleden aldaar 9 oktober 1706, get.: Joos van der Noot en Mayken Ysaacs. Huwde mr. Nico­laas Ossewaarde.

Uit het IIe huwelijk werden te Goes gedoopt:

2.    Jan, ged. 26 maart 1679, get.: Johannes de Witte en Neelken Blanken, begr. Goes 15 juni 1683.

3.    Jan, ged. 28 juli 1683, get.: Johannes de Witte en Maiken Isaacks (volgt 5).

 

5.    Jan/Johan Snoep, ged. Goes 28 juli 1683.

Hij huwde Goes 21 oktober 1705, o.t. Bergen op Zoom Catharina Brou­wers, geb. en wonende Bergen op Zoom.

Uit dit huwelijk zijn gedoopt:

1.    Susanna, ged. Goes 2 maart 1707, get.: Nicolaus van Osse­waarde, Willemina Berlan­dus en Maria Snoep.

2.    Willem, ged. Goes 1 december 1709, get.: Lam­bertus Brou­wers en Jaco­ba Brou­wers (volgt 6)

3.    Ysaak, ged. Goes 10 juni 1712, ge­tu­i­ge: Wi­l­le­mi­jna Br­ou­we­rs.

 

6.    Willem Janse Snoep, gedoopt Goes 1 december 1709.

Hij huwde circa 1732 Janna Arnoutse Versluijs.

Zij laten in 's-Heer Arendskerke de volgende kinderen dopen:

1.    Janus, geb./ged. 20/27 december 1733, get.: Cornelia de Hoge (volgt 7).

2.    Cornelis, geb./ged. 2/12 december 1734, get.: Marinus Sinke en Adriaentie Versluijs.

3.    Caatie, geb./ged. 19/22 april 1736, get.: Jannetie Janis.

4.    Marinus, geb./ged. 27 februari/3 maart 1738, de vader wordt ab­usie­velijk Marinus genoemd, get.: Cornelis Sinke en Tannetie Janis.

5.    Marinus, geb./ged. 5/22 mei 1740.

6.    Pieter, geb./ged. 4/7 januari 1742, get.: Cornelis Geeraartse Snoep en Cornelis Vermue.

 

7.    Johannis/Janus Willems Snoep/Snoek, geb. 's-Heer Arendskerke 20 december 1733.

Hij huwde, Schore 21 juni 1762 Jacomina/Jaquemina Adriaans van Swede.

Uit dit huwelijk zijn te Kruiningen gedoopt:

1.    Willem, ged. 5 december 1762.

2.    Willem, ged. 10 juni 1764 (volgt 8).

3.    Adriaan, ged. 5 oktober 1766.

4.    Tannetje, ged. 18 oktober 1767.

5.    Janna, ged. 5 november 1768.

6.    Janna, ged. 9 oktober 1769.

7.    Adriaan, geb./ged. 22/25 augustus 1771.

8.    Adriaan, geb./ged. 15/17 januari 1773.

9.    Janna, geb./ged. 20/26 december 1773.

10.  Jan, geb./ged. 25/31 augustus 1777.

 

8.    Willem Snoep, geb. Kruiningen 10 juni 1764, overleden Sint-Annaland 12 juni 1824.

Hij huwde I, Sint-Annaland 29 april 1792 Maatje Bogert, geb. Sint-Maartensdijk, overleden voor 17 oktober 1809.

Hij huwde II, Sint-Annaland 17 oktober 1809 Jannetje Douw, geb. Sint-Maartensdijk 26 augustus 1787, overleden Sint-Annaland 19 januari 1861 oud 73 jaar. Zij was een dochter van Gerard Douw en Lena Tuk. Zij huwde na de dood van Willem Sint-Anna­land 1 mei 1835 met Abraham van den Boogaart.

Uit dit huwelijk zijn geboren in Sint-Annaland:

1.    Jacomina, geb. 16 december 1810.

2.    Lena, geb. 18 oktober 1811.

3.    Johannis, geb. 16 december 1812.

4.    Lena, geb. 28 februari 1814.

5.    Johannis, geb. 15 april 1815.

6.    Lena, 7 september 1816.

7.    Johannis, 8 november 1818 (volgt 9).

8.    Gerard, 25 november 1819.

9.    Gerard, 23 december 1821.

10.  Janna, 1 oktober 1823.

 

9.    Johannis Snoep, geb. Sint-Annaland 8 november 1818, overleden aldaar 9 juli 1900.

Hij huwde, Sint-Annaland 8 mei 1843 Leuntje Raamsdonk, geb. Kortgene 27 oktober 1820, overleden Sint-Annaland 14 december 1904 oud 84 jaar. Zij was een dochter van Leendert Raamsdonk en Elizabeth Samarina Hartog.

Uit dit huwelijk zijn in Sint-Annaland geboren:

1.    Elizabeth Samarina, geb. 1 augustus 1843.

2.    Jannetje, geb. 1 augustus 1843.

3.    Willem, geb. 11 januari 1845 (volgt 10).

4.    Leendert, geb. 9 november 1846.

5.    Jannetje Abramina, geb. 22 augustus 1849.

6.    Elizabeth Samarina, geb. 8 december 1851.

7.    Jacomina, geb. 1 januari 1853.

8.    Elizabeth Samarina, geb. 5 januari 1856.

9.    Lena, geb. 14 november 1857.

10.  Marinus, geb. 28 augustus 1859.

11.  Johannis, geb. 22 augustus 1861.

 

10.  Willem Snoep, geb. Sint-Annaland 22 januari 1845, overleden aldaar 17 april 1901.

Hij huwde, Sint-Annaland 1 december 1871 Jannetje Hage, geb. Fijnaart 23 februari 1845, overleden Sint-Anna­land 12 september 1916. Zij was een dochter van Pieter Hage en Willemina Marina Keur.

Uit dit huwelijk zijn in Sint-Annaland geboren:

1.    Johannis, geb. 18 oktober 1872.

2.    Pieter, geb. 13 juli 1875.

3.    Leendert, geb. 22 april 1877.

4.    Willem Marinus, geb. 24 september 1879.

5.    Leuntje, geb. 5 juli 1882.

6.    Willemina Marina, geb. 15 februari 1884.

7.    Marinus, geb. 22 april 1886.

8.    Jacob, geb. 4 december 1887 (volgt 11).

 

11.  Jacob Snoep, geb. Sint-Annaland 4 december 1887, overleden Bergen op Zoom 1 september 1964.

Hij huwde, Sint-Annaland 15 juni 1911 Janna Johanna Bazen, geb. Sint- Annaland 13 september 1887, overle­den aldaar 30 december 1951. Zij was een dochter van Cornelis Bazen en Maria van Vossen.

Uit dit huwelijk zijn in Sint-Annaland geboren:

1.    Willem, geb. 21 april 1912 (volgt 12).

2.    Jacomina Maria, geb. 24 september 1915.

 

12.  Willem Snoep, geb. Sint-Annaland 21 april 1912, overleden Oud-Vosse­meer 13 februari 1954.

Hij huwde I, Sint-Annaland 10 juni 1937 Johanna Neeltje Overbeeke, geb. Sint-Annaland 23 mei 1916, overle­den aldaar 30 maart 1938. Zij was een dochter van Laurens Overbeeke en Dina van Beveren.

Hij huwde II, 's-Gravendeel 12 april 1944 Cornelia van Prooijen, geb. 's-Gravendeel 17 juli 1916.

Uit het tweede huwelijk zijn de volgende kinderen geboren:

1.    Jacob Jan, geb. Anna Paulowna 14 april 1945.

2.    Jan Jacob, geb. Strijen 30 juni 1946.

3.    Marinus Willem, geb. Strijen 12 september 1949 (volgt 13).

4.    Janna Johanna, geb. Strijen 12 februari 1952.

 

13.  Marinus Willem Snoep, geb. Strijen 12 september 1949, ambtenaar bouwtoezicht gemeente Tholen.

Hij huwde, Tholen 2 juni 1976 Catharina Bouman, geb. Poortvliet 16 november 1951. Zij is een dochter van Heimen Bouman en Cornelia Potter.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen geboren:

1.    Wim, geb. Tholen 16 maart 1977.

2.    Rianne, geb. Tholen 3 juni 1978.

3.    Anja, geb. Tholen 9 november 1979.

4.    Liesbeth, geb. Tholen 11 januari 1983.

5.    Karin, geb. Tholen 22 januari 1987.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de afbeelding:

De stamvader van de Snoepen op het eiland Tholen, Willem Snoep, woonde in de Voorstraat te Sint-Annaland. Zijn weduwe Jannetje Douw dreef in het tweede pand links, tegenwoordig Voorstraat 7, tot circa 1838 een winkel.

Prentbriefkaart van circa 1925.

 

 

Bovenstaand artikel is voor het eerste gepubliceerd in “De Eendrachtbode” van 15 april 1999.

 

 

Op bovenstaand artikel zijn een aantal correcties aangebracht en de volgende opmerkingen dienen als aanvulling.

 

Volgens prof. J.M.G. Leune kan de stamreeks worden uitgebreid met een Jan Snoep die omstreeks 1510 is geboren. Deze bezat grond in de Swaeckhoek te Wemeldinge en overleed voor 22-3-1589 (Raze 3585).

 

De rond 1540 geboren Jan Janse Snoep moet minstens twee maal zijn gehuwd. Naast de genoemde zoons Cornelis en Jan moet hij ook nog een Marinus en een Jacob hebben gehad en een dochter Leunken (Raze 3585, fol 165).

 

De rond 1510 geboren Jan heeft vermoedelijk een broer Jacob gehad. Diens zoon Jan Jacobse Snoup bezat grond in de Hovingehoeck te Wemeldinge; zijn weduwe is vermeld in de overloper van 1589. Jan sr. had een dochter Forreke Jans Snoep die eveneens in deze overloper is vermeld.

 

In de oudste schepenakten van Wemeldinge wordt de naam Snoep veelvuldig gespeld als Snouyp.