STAMREEKS NEHEMIA MARINUS KLIPPEL.

 

J.P.B. Zuurdeeg

Archivaris Gemeente Tholen en St. Philipsland

 

 

Inleiding

De geslachtsnaam Klippel wordt in de afschriften van de doop- en trouwboeken van Stavenisse in 1671 voor het eerst genoemd. Dat jaar werd Catelijntje, een dochter van Anthony Leunisse Klippel en Ariaantje Marinusse Elenbaas gedoopt. Drie jaar later werd ook zijn broer Nijs Leunisse in het doopboek met de geslachtsnaam Klippel aangetekend. Van twee andere broers, David en Augustinus,is in dit doopboek alleen het patroniem of vadersnaam Leunisse vermeld. Eerst bij het huwelijk van de zoon van David, Machias in 1686, werd ook bij deze tak de geslachtsnaam Klippel aangetekend. Uit het bovenstaande volgt dat dan ook de vader van de 4 broers, Louis/Leunis Huybregtse Bode, reeds onder de naam Klippel bekend was, hoewel dit niet in archiefstukken is te vinden.

Het Middel-Nederlandsch Handwoordenboek geeft voor clippel de volgende betekenissen: klepel van een klok, klopper en knuppel. Het Groot Woordenboek van Van Dale geeft naast boven genoemde betekenissen nog die van stuk brandhout.

Volgens het schepenaktenboek van Stavenisse 1628-1633 was Leunis Huybrechtse onder meer in 1631 gerechtsbode.

In een charter van 1440 heeft Philips van BourgondiŽ vastgelegd dat de gezworen bode van de stad Tholen beŽdigd door de baljuw en met de roede in hand alle voorkomende beslagleggingen op goederen mocht doen. (Archief stad Tholen regest 29). Deze roede van justitie, een ongeveer 2 1/2 cm. dikke en 1 meter lange boomtak hangt naast het beulszwaard in de hal van het stadhuis. Ook uit andere bronnen is bekend dat gerechtsboden kenbaar waren door een stok of staf.

De zogenaamde bodebussen zullen eerst later als onderscheidingsteken in gebruik zijn genomen. De zilveren bodebus van Stavenisse met het wapen van de ambachtsheer graaf Flodorf van Wartensleben is vermoedelijk in de laatste decennia van de 17de eeuw vervaardigd.

Mogelijk hebben de eerste gerechtsboden van het in 1599 bedijkte Stavenisse, zoals Leunis Hubrechtse, bij het uitoefenen van hun ambt een roede of stok gedragen. Misschien was deze enigszins fors uitgevallen, waardoor de geslachtsnaam Klippel is ontstaan.

 

Stamreeks

 

1.      Leunis Huybregts (Klippel), geboren St. Maartensdijk ca. 1600, gerechtsbode te Stavenisse, overleden Stavenisse voor 2 september 1655, Las.5899 folio 6. Hij huwde Stavenisse 7 mei 1628 Martintje Teunis, geboren Kalmthout, Belgisch Brabant, overleden na 2 september 1655. Zij was een dochter van Tonis Gaebereelssen en Catelina Davidts, Las. 5898 folio 77v.

 

2.      Nijs Leunisse Klippel, gedoopt Stavenisse 27 december 1648. Hij huwde Stavenisse 8 mei 1671 Crijntje Cornelis Moerland, geboren St. Maartensdijk, gedoopt aldaar 30 oktober 1650. Zij was een dochter van Cornelis Anthonisse Moerland en Rachel Cornelisse Quist.

 

3.      Leunis Nijssen Klippel, gedoopt Stavenisse 5 augustus 1674. Hij huwde 1) Stavenisse 29 mei 1694 Claasje Krijns Hart, jonge dochter van St. Annaland, overleden Stavenisse 169(8). Zij was een dochter van een Krijn en vermoedelijk een Antonetta. Hij huwde 2) Stavenisse 15 april 1699 (met attestatie van Ouwerkerk) Neeltje Pieters, geboren Axel.

 

4.      Pieter Leunis Klippel, gedoopt Stavenisse 7 februari 1700 Hij huwde 1) Stavenisse 10 maart 1724 Matje/Maatjen Jans Hoeks/Houk, gedoopt Stavenisse 18 september 1695, begraven Stavenisse 10 maart 1728. (De vrouw van Pieter Klippel van ít Zandhil = deel Uiterst Nieuwlandpolder onder St. Maartensdijk). Zij was een dochter van Jan pieters Houk en Pietertje Iz.Priem. Hij huwde 2) St. Annaland 15 juni 1728 Neeltje Leenders Faas/Faasse, gedoopt St. Annaland 4 december 1707, begraven St. Maartensdijk 20 november 1789. Zij huwde 2) Johannis/Janis Witte en was een dochter van Leendert Faasse en Willemijna Cornelis van Gelder.

 

5.      Marinus Pieterse Klippel, geboren St. Maartensdijk 173(6), landman en municipaal, begraven St. Maartensdijk 27 november 1798. Hij huwde Stavenisse 26 juni 1758 Willemina van Driel, geboren St. Maartensdijk 17(40), overleden Stavenisse 25 oktober 1811, oud 71 jaar. Zij was mogelijk een dochter van Matthijs van Driel en Maria Boogaardts.

 

6.      Matthijs Marinusse Klippel, geboren St.Maartensdijk 17(70), overleden Stavenisse 1 februari 1832, oud 62 jr. landbouwer. Hij huwde Stavenisse 28 september 1803 Cornelis Cornelisse Dorst, geboren Stavenisse 2 januari 1781, overleden aldaar 5 maart 1860, oud 81 jaar. Zij was een dochter van Cornelis Adriaanse Dorst en Josina van der Slikke.

 

7.      Willem Klippel, geboren Stavenisse 16 april 1812, overleden aldaar 26 maart 1895, landbouwer. Hij huwde Stavenisse 30 September 1841 Neeltje van 't Hof, geboren Stavenisse 12 maart 1821, overleden aldaar 4 maart 1896. Zij was een dochter van Jacob van ít hof en Lena van Oeveren.

 

8.      Willem Klippel, geboren Stavenisse 8 april 1857, overleden aldaar 14 februari 1940, landbouwer. Hij huwde Stavenisse 11 februari 1885 Neeltje Smits, geboren Stavenisse 18 november 1863, overleden aldaar 9 november 1936. Zij was een dochter van Marinus Smits en Jacoba Quist.

 

9.      Nehemia Marinus Klippel, geboren Stavenisse 22 april 1896 overleden Dordrecht 23 oktober 1977, landbouwer, bestuurslid Rabobank. Hij huwde Stavenisse 23 april 1925 Maria Dorst, geboren Stavenisse 4 januari 1904, dochter van Cornelis Dorst en Maatje Johanna Potappel.

 

 

Voor het eerste gepubliceerd in Van Zeeuwse Stam, uitgave van de Stichting Genealogische Publicaties Zeeland. Nr. 99, december 1997.