Dr. Derk Persant Snoep

Derk Persant Snoep (Bloemendaal, 9 april 1935 - Haarlem, 27 oktober 2005) was directeur van het Frans Hals Museum. Hij was een zoon van Jan Snoep en Nanny Binger (dochter van Maurits Binger (1868-1923); oprichter en regisseur van de Haarlemse filmfabriek Hollandia).
Nadat Derk Snoep bij Lloyd in Rotterdam had gewerkt, ging hij in 1957 in Utrecht kunstgeschiedenis studeren. In 1971 werd hij conservator bij het Centraal Museum in Utrecht. In 1975 promoveerde hij op de dissertatie "Praal en propaganda. Triumfalia in de Noordelijke Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw." In 1983 volgde hij Dick Couvée op als directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem. In het najaar van 2000 was er voor Derk Snoep in dat museum de afscheidstentoonstelling 'Kinderen op hun mooist' die 300.000 gulden (ruim 136.000 euro) opleverde. Bij zijn pensioen werd hij opgevolgd door Karel Schampers die tot dan werkzaam was bij het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen als hoofd van de sector Museale Zaken en als hoofdconservator Moderne Kunst. In 2005 overleed Snoep, na geruime tijd ziek te zijn geweest, in zijn woonplaats Haarlem op 70-jarige leeftijd.

Gary Schwartz, een kunsthistoricus uit New York, die sinds 1965 in Nederladn woont, schreef het volgende over Derk Snoep.

Een "In Memoriam" verscheen op de website van het Frans Hals museum.

Tevens verscheen er een "In Memoriam" in de Elsevier van 12 november.

Hij was getrouwd met de kunsthistorica en schrijfster Ella Snoep. Ook op zijn naam staan diverse boeken:

De geschiedenis gekleurd

De geschiedenis gekleurd Verder heeft hij ook een hoofdstuk geschreven in en had hij - samen met J.J. Heij - de eindredatcie van het boek getiteld "De geschiedenis gekleurd". Het boek is uitgegeven door het Centraal Museum te Utrecht en het Drents Museum te Assen naar aanleiding van de tentoonstelling "De geschiedenis gekleurd", die van 15 mei t/m 4 juli en van 24 juli t/m 3 oktober 1982 werd gehouden in respectievelijk Utrecht en Assen.
Het boek, bestaande uit een serie bijdragen van verschillende historici en kunsthistorici, geeft een toelichting over de historische schoolplaat in het geschiedenisonderwijs, met onder andere platen van J.H. Isings, die ook een aantal boeken van J. Snoep (zie boven) geïllustreerd heeft.
D.P. Snoep heeft het inleidende hoofdstuk geschreven.

Penningen met vlijt vergaert

Penningen met vlijt vergaert Het Centraal Museum te Utrecht hield in juni 1977 een tentoonstelling waarvoor D.P. Snoep, samen met F.A.M. Pietersen, de tekst voor deze uitgave schreef.
Het verzamelen van penningen stamt uit de vroege renaissance. Vanaf die tijd - omstreeks 1450 - ontstond er vooral veel belangstelling voor de zogenaamde portretpenning. Het ontstaan hiervan werd beïnvloed door de Romeinse keizersmunt met de buste van een keizer of een veldheer in profiel; anderzijds was de portretpenning een gevolg van de verworvenheden van de vroege renaissancekunstenaar.
De vroegste penning op de tentoonstelling was een rekenpenning van bisschop David van Bourgondië uit omstreekst 1470. Naast rekenpenningen liet de tentoonstelling verder portretpenningen, historiepenningen, wijnpenningen, gildepenningen, marktpenningen, legitimatiepenningen, prijspenningen, familiepenningen, gedenkpenningen en hedendaagse penningen zien.

Dood en begraven

Dood en begraven Dood en begraven, sterven en rouwen 1700-1900 - D.P. Snoep, C.H. Staal, A.R.M. Smit, e.a.
Utrecht, Centraal Museum, 1980. Catalogus t.g.v. het 150-jarig bestaan van de Eerste Algemene begraafplaats Soestbergen te Utrecht. Tentoonstelling in het Centraal Museum / Nicolaaskerk 1980.


Ella Snoep schreef als kunsthistorica onder andere de volgende boeken: