STAMREEKS LEENDERT WILLEM DE RIJKE

 

J.P.B. Zuurdeeg

Archivaris Gemeente Tholen en St. Philipsland

 

 

Inleiding

Tussen 1572 en 1630 vond een geweldige uittocht plaats van inwoners van de Zuidelijke Nederlanden die massaal naar de noordelijk gelegen provincies trokken die later de Republiek der Verenigde ProvinciŽn vormden. Hun aantal wordt geschat op 150.000. Zij besloten deze stap te zetten omdat zij een hervormd geloof beleden waarvoor in eigen land geen plaats meer was, of omdat economische omstandigheden hen dwogen elders een nieuw bestaan op te bouwen.

Ook de oudst bekende stamvader van dit geslacht, Olivier Jacobse Rijckaert, kwam uit het zuiden. Hij vestigde zich met zijn uit het Vlaamse Eeklo afkomstige vrouw Sijtgen Danchaertsdr. In Tholen, waar hij in 1600 het burgerschap verwierf.

Hoewel een timmerman-aannemer in oorlogstijd een groot vermogen kan opbouwen Ė de Tachtigjarige oorlog (1568 Ė 1648) was in volle gang Ė is er geen reden om aan te nemendat hij en zijn nazaten rijk begiftigd waren met aards bezit. De verklaring van de naam moet dan ook niet in deze richting worden gezocht.

Rijckaert is een patroniem of vadersnaam, afgeleid van vermoedelijk de germaanse naam Richard die in dit geval al in het begin van de 17de eeuw als familienaam werd gevoerd. Aan het einde van die eeuw komt de geslachtsnaam De Rijke, in de doop- en trouwboeken van het eiland Tholen in 1698 voor het eerst genoemd, als afgekorte vorm van Rijckaart in zwang.

 

Stamreeks

 

1.          Olivier Jacobse Rijckaert, geboren Oostwinckel in Vlaanderen (ten zuid-westen van Eekloo) circa 1570, timmerman, begraven Tholen 5 augustus 1618 (Olivier de timmerman).

Hij huwde, voor 1597, Sijtgen Danchaertsdr., geboren te Eekloo in Vlaanderen circa 1575. Zij overleed na 1625 (Lasonder 5197/4) mogelijk te Scherpenisse.

Olivier Jacobse werd 9 januari 1600 poorter van Tholen (Archief Ned. Herv. kerk Tholen inv.nr. 150 kerkrekening 1599/1600). Verder vermeld in vermoedelijk een Vlaams archiefstuk van ďOmme de orelogen, de binnenlantsche beroerten ende de religie in 1597 uitgeweken van Oostwinckel in Vlaanderen naar de stede van Ther Tholen in ZeelandĒ.

 

2.          Jacob Olyviersse Rijckaert, geboren Tholen circa 1602, begraven aldaar 29 januari 1653.

Hij huwde, Tholen 13 mei 1629, Janneken Jans, geboren Sluis, begraven Tholen 25 februari 1658.

 

3.          Olivier Jacobs Rijckert, geboren Tholen circa 1640, wagenmaker (Lasonder 5753), begraven Scherpenisse 8 november 1717.

Hij huwde I, Tholen 11 augustus 1666 (ondertrouw Scherpenisse 6 mei 1666), Krijntje Jacobs Lepeltak, gedoopt Stavenisse 5 augustus 1646, overleden voor 13 juli 1691. Zij was een dochter van Jacob Baltens een Neeltje Krijns.

Hij huwde II, Scherpenisse 13 juli 1691, Pieternella Jans van Steelant/Steenlandt, weduwe van Claes Linders en nadien van Stoffel Cornelissen Hutspot, gedoopt Scherpenisse 5 maart 1645, oud 6 dagen. Zij was een dochter van Jan Steenlandt en Geertruyt Jans.

Uit het eerste huwelijk werd geboren:

 

4.          Jan Olivierse de Rijke, geboren Scherpenisse circa 1670, begraven aldaar februari 1744.

Hij huwde I, Scherpenisse 22 december 1698, Annetje Cornelisse Dekker, geboren Scherpenisse circa 1675, begraven aldaar 13 november 1714. Zij was vermoedelijk een dochter van Cornelis Claessen Dekker en Berbel Vleerbos.

Hij huwde II, ondertrouw Stavenisse 19 januari 1715, Anthona/Tona Stevens van der Schouten, gedoopt Stavenisse 16 januari 1689, begraven Scherpenisse 9 juni 1727. Zij was een dochter van Steven Hermanss en Hendrientje Hendriks.

Hij huwde III, Scherpenisse 27 november 1729, Cornelia Jans Bak, geboren Poortvliet, begraven Scherpenisse maart 1779? Zij was vermoedelijk een dochter van Jan Bak en Jannetje Oom.

Uit het tweede huwelijk werd geboren:

 

5.          Steven Janse de Rijke, gedoopt Scherpenisse 28 januari 1720, begraven Poortvliet 11 december 1783, oud 65 jaar.

Hij huwde I, Poortvliet 25 juli 1747, Anna van der Waart, weduwe van Jacob Verhaast, gedoopt te Sint Maartensdijk 20 december 1711, begraven Poortvliet 9 mei 1755. Zij was een dochter van Ary Cornelissen en Neeltje Pieters Slotemaker.

Hij huwde II, Poortvliet 29 juli 1755, Cornelia Jans van Dijke, geboren Stavenisse, begraven Poortvliet 14 mei 1768. Zij was waarschijnlijk een dochter van Johannes van Dijke en Elisabeth Batenburg.

Hij huwde III, Poortvliet 9 augustus 1768, Leuntje Marta Alletje Labanse Labans, geboren Sint Maartensdijk 1750, overleden Poortvliet 23 juli 1821, oud 71 jaar. Zij huwde II, Poortvliet 16 juli 1784, Nic. Jansse Poot en was een dochter van Laban Labanse en Martha Ellewit.

 

6.          Laban de Rijke, gedoopt Poortvliet 2 februari 1772, landman, overleden aldaar 28 december 1829.

Hij huwde Poortvliet 21 augustus 1804, Catharina Kuyper, weduwe van Joannes Hage, gedoopt Poortvliet, overleden aldaar 12 februari 1825, oud 49 jaar. Zij was een dochter van Anthony Cornelisse Kuyper en Ploontje Quist.

 

7.          Anthony de Rijke, geboren Poortvliet 26 oktober 1809, landman, overleden aldaar 25 april 1883.

Hij huwde, Scherpenisse 17 juli 1829, Aaltje Mol, geboren Sint Philipsland 10 januari 1805, overleden Poortvliet 26 januari 1881. Zij was een dochter van Kornelis Machielsz. Mol en Tona de Groene.

 

8.          Cornelis Pieter de Rijke, geboren Poortvliet 7 mei 1831, landbouwer, overleden aldaar 7 juli 1899.

Hij huwde, Tholen 18 november 1853, Theuntje van der Wiele, geboren Stavenisse 25 juni 1833, overleden Poortvliet 13 maart 1905. Zij was een dochter van DaniŽl van der Wielle en Johanna van den Berge.

 

9.          DaniŽl Dingeman de Rijke, geboren Poortvliet 24 november 1859, landman, overleden Stavenisse 30 oktober 1934.

Hij huwde Sint Annaland 25 mei 1888, Janna Polderman, geboren Sint Annaland 20 augustus 1860, overleden Stavenisse 24 april 1947. Zij was een dochter van Hugo Polderman en Elisabeth Theunisse.

DaniŽl kocht in 1911 de hofstede Nattenbek aan de Kadijk onder Tholen met ruim 30 ha hoofzakelijk in de Roolandpolder gelegen grond van luitenant-kolonel der rijdende artillerie Carolus Joannes Pickť en c.s. te Arnhem voor É 63.560,03. (notaris D. van de Velde 1911/144). Volgens de akte van verkoop konden de gebouwen ook voor afbraak worden gekocht. De gebouwen zijn toen blijven staan. In 1959 brandde de schuur af, die een rieten dak had, waarna de huidige gebouwen werden geplaatst.

 

10.     Cornelis Pieter de Rijke, geboren Poortvliet 13 januari 1889, landbouwer, overleden Bergen op Zoom 27 december 1967.

Hij huwde, Sint Maartensdijk 18 januari 1912, Adriana Lena van de Vate, geboren Sint Maartensdijk 18 september 1890 als dochter van Leendert van de Vate en Willemijna Adriana van Nieuwenhuyzen.

 

11.     Leendert Willem de Rijke, geboren Tholen 1 augustus 1914, landbouwer, lid Raad van Toezicht en secretaris bestuur Rabobank Poortvliet, overleden Bergen op Zoom 7 februari1984.

Hij huwde, Sint Maartensdijk 22 september 1949, Catharina Cornelia van IJsseldijk, dochter van Adriaan Jan van IJsseldijk, schipper, en Helena Hartog.

 

 

Voor het eerste gepubliceerd in De Eendracht Bode, de Thoolse Courant op donderdag 26 augustus 1993.