Brandweeronderscheiding voor commandant Ab Rolvink bij 25-jarig jubileum

Brandweercommandant Ab Rolvink heeft vrijdagavond jl uit handen van burgemeester R. Buddenberg de brandweeronderscheiding in zilver opgespeld gekregen. Ab Rolvink is deze maand 25 jaar lid van de vrijwillige brandweer daarvan was hij vele jaren hoofdcommandant van de Nootdorpse brandweer. Na de fusie met Pijnacker is hij ondercommandant en adjunct-commandant van de brandweer Pijnacker-Nootdorp.


DOOR RON LABORDUS

Ab Rolvink (Foto: Eric van Houten) Burgemeester Buddenberg speldt Ab Rolvink de zilveren medaille op.

De onderscheiding werd Ab Rolvink opgespeld in een volle (Brand!)Meesterzaal van Partycentrum Het Witte Paard in aanwezigheid van onder andere zijn vrouw Ria, kinderen Daniëlle en Barry, het voltallige brandweerkorps met hun dames en heren, vertegenwoordigers van regionale brandweerkorpsen en het gemeentebestuur. Ab Rolvink was tevoren met de brandweerwagen opgehaald en met loeiende sirenes gearriveerd. Meteen al stond er een lang rij om de beduusde Rolvink te feliciteren. Willem Beijersbergen had de eer een en ander in goede banen te leiden en de sprekers aan te kondigen. De toespraken stonden veelal in het teken van de grote veranderingen die de brandweer ondergaat in een steeds hectischer wordende maatschappij.

Brandweerzorg veranderd

Burgemeester Buddenberg zei daarover onder andere: "De brandweer van 25 jaar geleden, toen Ab Rolvink begon, is niet te vergelijken met de brandweer in de maatschappij van 2003. Grote rampen als die in Enschede en Volendam hebben ons daarbij nog eens extra op die feitelijkheid gedrukt. De brandweerzorg is veranderd: repressie (uitrukken, rl) blijft van belang maar tegelijkertijd zijn de aandacht voor preventie en pro-actie enorm toegenomen. Denk daarbij aan de gigantische inhaalslag die vele gemeenten plegen rondom de gebruiksvergunning. Voor Volendam wist ik nauwelijks war dat was. Tegen deze achtergrond en ontwikkeling speelde zich de carrière van Ab Rolvink af."

Indrukwekkend

Ab Rolvink (Foto: Eric van Houten) Een trotse Ab Rolvink met medaille en oorkonde.

"Een opmerkelijke carrière", noemde Buddenberg de loopbaan van Ab Rolvink. "Door gebrek aan financiële middelen bij de gemeente Nootdorp ging de carrière soms sneller dan de theoretische achtergrond. Dat was geen luiheid bij jou. Jij wilde altijd aan alle opleidingseisen voldoen. Een voorbeeld daarvan is recentelijk te training van twee weken in het Engelse Fire Service College. Terug naar het begin. In 1978 kwam je in dienst, in 1981 was je al brandwacht tweede klas en binnen een dag al brandwacht eerste klas. In 1984 werd je hoofdbrandwacht en in 1985 commandant. Volgens mij heb je de rangen van onderbrandmeester en brandmeester gewoon overgeslagen. In 2000 kwam je fulltime in dienst van de gemeente Nootdorp als beleidsmedewerker brandweer en tegelijk vrijwillig commandant. Na de fusie werd je plaatsvervangend commandant en als kroon op je werk hoofdbrandmeester. Een indrukwekkende carrière."

Prima opvolger

Na de burgemeester was het woord aan brandweercommandant Ries Slappendel. Hij memoreerde onder andere de contacten tussen de korpsen van Pijnacker en Nootdorp, verder ging hij in op de persoonlijke kwaliteiten van Ab Rolvink. Slappendel onder andere: "We kennen elkaar al sinds 1985 toen je de opvolger werd van Niek van Schie. Hij noemde jou een ‘prima opvolger’ en gelijk had hij. Binnen alle veranderingen die je meemaakte bleef je optimistisch. Een hoogtepunt was de verhuizing in 1995 van de Molenweg naar de kazerne aan de Julianastraat, die aan alle eisen van de tijd voldoet. Die eisen worden steeds strenger. Zo kwam er voor de gezamenlijke korpsen de functie van officier van dienst en uiteindelijk zelfs een daarbij behorende dienstwagen. Jouw grote verdienste is dat je kans hebt gezien de brandweer van Nootdorp vooruit te helpen. Het is een goed opgeleid en enthousiast korps."

Zo vader zo dochter

In het slot van zijn toespraak ging Slappendel ook nog in op recente ontwikkelingen. "Mede dankzij jouw inspanningen kon de fusie van de brandweer Pijnacker en Nootdorp gladjes verlopen. Je werd plaatsvervangend commandant en postcommandant Nootdorp. Dat was geen geringe verandering, waar je zelf voor gekozen hebt. Je inspanningen om een goed draaiende organisatie soepel te houden bleven onverminderd voortgaan. Zonder jouw steun zou dat een stuk moeilijker zijn geweest. In jou bedank ik ook je vrouw en kinderen: want zonder steun van het thuisfront kan een vrijwillige brandweerman of –vrouw het werk niet doen. Tekenend is dat je dochter Daniëlle ook voor dit vak gekozen heeft en er zelfs haar beroep (regionale hulpverlening Haaglanden) van heeft gemaakt. Goed voorbeeld doet dus volgen."

Voorheen Nablussers

Lovende woorden waren er ook van de voorzitter van de personeelsvereniging Hans Dobbe. "Eerst heetten we de Nablussers, maar nu de personeelsvereniging van de brandweer van de gemeente Pijnacker – Nootdorp, post Nootdorp. Een mondvol. Ab we waarderen je betrokkenheid en je inzet voor ons allemaal. Je bent een geweldig sociaal bewogen mens. Je hebt altijd tijd om zaken die soms ook privé zijn aan te horen en te luisteren naar wat ons bezighoudt. Op personeelsfeesten toon je altijd het belang van die bijeenkomsten en uitstapjes en benadruk je dat onze partners daar perse bij moeten zijn. De collegiale teamgeest van de brandweer is een van jouw verdiensten."

Voorbij gevlogen

Ab Rolvink (Foto: Eric van Houten) Ab Rolvink: "Ik spreek de wens uit, dat onze bestuurders gehoor geven aan de ideeën en wensen van de vrijwilligers."

Natuurlijk was het slotwoord voor de jubilaris. Ab Rolvink bedankte iedereen voor de inzet en de belangstelling: "Maar in het bijzonder wil ik mijn gezin bedanken, zij hebben altijd, in overleg, achter mijn ideeën en beslissingen gestaan. Het heeft veel vrije tijd gekost, maar daar heb ik nooit spijt van gehad. De afgelopen jaren zijn voorbij gevlogen. Dat ik bij de brandweer mijn taken heb mogen en kunnen uitvoeren, heb ik te danken aan een ieder die hier aanwezig is. Mijn slogan is dan ook: ‘alleen red je het niet - samen ben je sterk’ en dat hebben we ook in de toekomst nodig. De brandweerorganisatie zit bijzonder mooi in elkaar, immers het redden van mens en dier is een bijzondere opdracht. Wat is er verder dan zo bijzonder? Bijvoorbeeld de organisatie is in staat om binnen 10 minuten op de plaats van bestemming en aan het werk te zijn, het tijdstip van de dag maakt niet uit."

Vrijwilligers behouden

Ab tot slot: "De toekomst van de brandweer is in het geding. De maatschappij verandert in een rap tempo en daar moet je als brandweerorganisatie op inspelen, anders loop je achter de feiten aan. Op dit moment wordt er in onze gemeente een onderzoek uitgevoerd. Ik spreek de wens uit, dat onze bestuurders gehoor geven aan de ideeën en wensen van de vrijwilligers, zodat zij een plaats in de nieuwe toekomstige brandweerorganisatie kunnen vinden. Graag wil ik benadrukken dat wij niet buiten de vrijwilligers kunnen om het kostenplaatje zo laag mogelijk te houden. Daarom vertrouw ik er dan ook op, dat wij met z'n allen, onze energie gaan gebruiken om tot een nieuwe brandweerorganisatie te komen, hoe de organisatie er ook uit mag zien. Ik hoop nog jaren voor de brandweer iets te mogen betekenen. Ik dank u allen."

"Moet dat over Haags grondgebied?"

Ab Rolvink (Foto: Eric van Houten) Ab Rolvink werd natuurlijk samen met zijn echtgenote met de brandweerwagen en loeiende sirene opgehaald.
Met loeiende sirenes is Ab Rolvink vorige week vrijdagavond door brandweercommandant Ries Slappendel van huis opgehaald in de nieuwste brandweerwagen. Vanaf de Kortelandseweg reed de wagen via Ypenburg over Haags grondgebied over de randweg tot aan het Witte Paard.
In zijn toespraak tijdens de receptie verzuchtte Slappendel in het openbaar onder grote hilariteit: "Het was een leuk ritje. Alleen dat stukje Den Haag was jammer. Ik vroeg nog of we niet anders konden rijden."
Bewust of onbewust gaf de brandweercommandant met zijn opmerking uiting aan gevoelens van onbehagen die leven door de plannen van de Haagse brandweer om onder andere werkzaamheden op Ypenburg van de Nootdorps brandweerpost af te willen nemen.

Overgenomen uit weekblad " De Eendracht", 17e jaargang nr. 6 - 4 februari 2003.
Foto's: Eric van Houten


Ab Rolvink (Foto: Eric van Houten) Ab Rolvink (Foto: Eric van Houten) Oud-burgemeester H. Schartman was ook aanwezig om Ab Rolvink te feliciteren.

Grote drukte op de receptie van Ab Rolvink.